Druki dla kół łowieckich

  

Główna


Wzorce uchwał dla kół łowieckich

Roczny plan łowiecki (wersja 2018)

   

Druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (Zarządzeniem ZG PZŁ nr 13/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku.)

    

ŁOW 1 - druk  

   

Instrukacja wypełniania ŁOW 1

    

Załacznik do ŁOW 1

   

Instrukcja sporzadzania wniosku o odznaczenia łowieckie

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki

  

Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa

   

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla koła 

   

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla mysliwego 

   

Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki

Oświadczenie stażysty o ubezpieczeniu 

Podanie o zwiększenie liczby jednostek broni w ramach posiadanego pozwolenia

Umowa kupna-sprzedaży broni

Podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej

   

Wniosek o rejestracje broni

Wniosek o wyrejestrowanie broni

Zgłoszenie psa na konkurs regionalny

Zgłoszenie psa na próby polowe

Protokół taksacji

Protokół inwentaryzacji zwierzyny

         

Wniosek na dzierżawę obwodów łowieckich (wzór)

Protokół poszukiwania martwych dzików    

  


Nowe zasady selekcji obowiązujące od nowego sezonu łowieckiego 2018/2019