Druki dla kół łowieckich

  

Główna


Wzorce uchwał dla kół łowieckich

Roczny plan łowiecki (wersja 2019)  

   

Druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (Zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września 2018  roku.)

    

ŁOW 1 - druk  

   

Instrukacja wypełniania ŁOW 1

    

Załacznik do ŁOW 1

   

Instrukcja sporzadzania wniosku o odznaczenia łowieckie

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki

  

Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa

   

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla koła 

   

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla myśliwego 

   

Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki

Oświadczenie stażysty o ubezpieczeniu 

Zgłoszenie psa na konkurs regionalny

Zgłoszenie psa na próby polowe

Protokół taksacji

Formularz inwentaryzacji zwierzyny  

         

Wniosek na dzierżawę obwodów łowieckich (wzór)

Protokół poszukiwania martwych dzików    

  


Nowe zasady selekcji obowiązujące od nowego sezonu łowieckiego 2019/2020

druki dotyczą KWP Radom

Pismo przewodnie dot RODO od WPA KWP w Radomiu

Podanie o zwiększenie liczby jednostek broni w ramach posiadanego pozwolenia

 

Podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej

      

Podanie o wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej

 

Podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni

 

Wniosek o zarejestrowanie broni

 

Wniosek o wyrejestrowanie broni

 

Umowa kupna-sprzedaży broni