Spis Kół Łowieckich


Koło Łowieckie „Dzik” w Siedlcach

  

Tradycje Koła Łowieckiego „Dzik” w Siedlcach z siedzibą w Krzesku Królowa Niwa sięgają roku 1960, gdy przy Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Warszawie powstało KŁ „Paszkot”. Założyli je: Władysław Maciążek, Jan Rudowski, Kazimierz Sidorowicz i Józef Napiórkowski. Koło otrzymało w dzierżawę trzy obwody: obwód leśny nr 13 „Końskie” o pow. 6700 ha w dawnym woj. kieleckim, w którym występowały jelenie, dziki, sarny i cietrzewie; obwód polny nr 67 „Mława” o pow. 5500 ha w dawnym woj. warszawskim, gdzie występowała głównie zwierzyna drobna; obwód polny nr 11 „Kornica” o pow. 5490 ha w dawnym woj. lubelskim, w którym występowały zające, kuropatwy, bażanty i kaczki.
Pod koniec lat 90-tych w kole zaczął się zarysowywać podział. Powstały grupy myśliwych sympatyzujące z poszczególnymi obwodami. Doprowadziło to do podziału „Paszkota”. Podziałowe Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 11 czerwca 2006 roku. Wraz z obwodem nr 11 odłączyli się: Jarosław Aniszewski, Mirosław Derlatka, Hubert Matczak vel Maciejewski, Piotr Mołoniewicz, Artur Nowosielski, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Oksiuta, Józef Skulimowski, Stanisław Tymoszuk i Stanisław Wyczółkowski. Grupa ta zwróciła się do Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach z prośbą o zarejestrowanie nowego koła pod nazwą Koło Łowieckie „Dzik” w Siedlcach z siedzibą w Krzesku Królowa Niwa. 23 czerwca 2006r. zostało ono zarejestrowane, a 16 lipca wybrano pierwsze władze „Dzika”. W skład zarządu weszli: Kazimierz Nowosielski (prezes), Stanisław Tymoszuk (łowczy), Artur Nowosielski (sekretarz) i Jarosław Aniszewski (skarbnik). Komisję rewizyjną tworzą: Maciej Matczak vel Maciejewski (przewodniczący), Józef Skulimowski i Stanisław Wyczółkowski (członkowie). W tym składzie zarząd koła działa do chwili obecnej.
Koło Łowieckie „Dzik” prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie o pow. 5380 ha, w tym 1380 ha lasów. Obwód zaliczany jest do obwodów bardzo słabych. Występują w nim: jelenie, dziki, sarny, zające, kuropatwy, bażanty, kaczki i chronione prawem bobry. Ze względu na konieczność odbudowy populacji obecnie koło nie poluje na zające, kuropatwy i bażanty. Systematycznie poluje się natomiast na lisy. W sezonie 2006/2007 odstrzelono 38 lisów. Pozyskanie zwierzyny grubej w jednym sezonie łowieckim kształtuje się następująco: 2-3 jelenie, 20 saren, 10 dzików.
Myśliwi z „Dzika” wybudowali 17 ambon, 14 paśników, 32 lizawki, 35 budek dla kuropatw i bażantów. Ciekawostką godną upowszechnienia jest fakt, że dzięki całorocznemu dokarmianiu dzików koło zanotowało w sezonie 2006/2007 tylko jedną szkodę, a sezon 2007/2008 zakończył się bez konieczności wypłacania szkód.
Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” aktywnie działają w różnych organach PZŁ. Kazimierz Nowosielski jest Okręgowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZŁ, Jarosław Aniszewski pełni funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ. Maciej Matczak vel Maciejewski jest członkiem Komisji Upowszechniania Psa Myśliwskiego przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Siedlcach. Koledzy: Kazimierz Nowosielski i Maciej Matczak vel Maciejewski są ponadto członkami Związku Kynologicznego w Polsce – Sekcja Posokowca. Posiadają zarejestrowane hodowle psów myśliwskich, które zajmują czołowe miejsca na wystawach krajowych i zagranicznych. Obaj też zostali odznaczeni brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.
Mimo relatywnie krótkiego okresu działania, koło nawiązało współpracę z: Okręgowymi Zarządami PZŁ w Siedlcach i Białej Podlaskiej, Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Policji w Łosicach, Urzędem Gminy w Starej Kornicy i Nadleśnictwem Sarnaki.
Do koła należy 14 członków w tym 1 niemacierzysty, oto oni: Jarosław Aniszewski, Jan Johan, Maciej Matczak vel Maciejewski, Hubert Matczak vel Maciejewski, Kazimierz Nowosielski, Artur Nowosielski, Stanisław Oksiuta, Jerzy Pawlik, Mateusz Repczuk, Józef Skulimowski, Stanisław Tymoszuk, Tadeusz Tymoszuk, Stanisław Wyczółkowski. Członkiem niemacierzystym jest Mirosław Derlatka.