Spis Kół Łowieckich


Koło Łowieckie „BOJMIE” w Lesie Jaworskm

  

Koło Łowieckie „Bojmie” założyli, wiosną 1954 roku, bracia Czesław i Aleksander Anozy. Do 1981 roku zespół kierujący działalnością koła tworzyli: Czesław Anozy (prezes), Aleksander Anozy (łowczy), Tadeusz Czarnecki (łowczy), Zdzisław Przybyłek (skarbnik), Janusz Durek (sekretarz), Jan Lewicki (podłowczy). Aktywnie wspierali ich: Jan Jemiołek, Stanisław Kleszcz, Feliks Błajszczak, Bolesław Rosa, Marian Morawski i Jarosław Kulibaba. W 1981 r. prezesem został syn Czesława – Zbigniew Anozy, łowczym Tadeusz Czarnecki, sekretarzem Janusz Durek, skarbnikiem Zdzisław Przybyłek, członkiem zarządu Jan Lewicki. Grupę wspierającą tworzyli zaś: Jerzy Pychyński, Tadeusz Bok, Antoni Okniński, Zdzisław Babicz, Józef Duczek, Ryszard Anozy, Jan Ławnik oraz Marcin Nowak, Eugeniusz Podlaski, Józef Malinowski, Jan Widłak i Paweł Smolarski. Obecnie statutowe władze „Bojmia” pracują w składzie – Zarząd: Zbigniew Anozy (prezes), Marek Jastrzębski (łowczy), Jerzy Pychyński (sekretarz), Ireneusz Przybyłek (skarbnik). Komisja rewizyjna: Marcin Jurasz (przewodniczący), Jan Widłak (członek) i Kazimierz Szeląg (członek).
Obecnie koła posiada obwody łowieckie na terenach powiatów: węgrowskiego (gminy Grębków i Wierzbno), mińskiego (gmina Kałuszyn) i siedleckiego (gminy Skórzec, Wiśniew i Domanice). Powierzchnia obwodu 360 wynosi 4435 ha, w tym 183 ha lasów państwowych, a 4252 ha stanowią grunty polne i lasy prywatne. Obwód nr 431 ma powierzchnię 3827 ha (395 ha lasy, 3432 pola), a obwód nr 443 4922 ha (934 ha lasów i 3998 gruntów polnych).
Podstawowe gatunki zwierzyny łownej w obwodach „Bojmia” to: dziki, sarny, zające, bażanty, kaczki, gołębie-grzywacze. Występują też: jelenie, lisy, borsuki, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, kuropatwy, słonki, jarząbki oraz prawnie chronione łosie, bobry i myszołowy. W latach 1965-73 koło introdukowało bażanty (400-500 szt. rocznie), a w okresie 1982-95 zakupywało młode bażanty. Hodowla łowiecka oparta jest na intensywnym dokarmianiu zwierzyny. Szczególnie saren, bażantów, kuropatw i dzików. W ciągu roku Koło Łowieckie „Bojmie” zakupuje około: 3000 kg pszenicy, 4000 kg owsa, 3500 kg kukurydzy, 5000 kg marchwi, 4000 kg ziemniaków, 3000 kg kiszonki, 2000 kg siana, 300 szt. snopków owsa. Ponadto produkuje karmę dla zwierzyny na własnym poletku o pow. 3,9 ha.
Chlubą koła jest domek myśliwski, zbudowany dzięki dużemu zaangażowaniu myśliwych, na zrębach historycznej „Gajówki” z 1890 roku W ramach realizacji obowiązków statutowych oraz przywiązania do tradycji i zwyczajów łowieckich koło wybudowało: 18 ambon, 24 siodełka, 3 magazynopaśniki, 64 paśniki, 105 podsypów i budek, 12 karmisk, czynnie uczestniczyło w organizowanych przez Krainę Siedlecką jubileuszach PZŁ, festiwalach kultury, nauki i tradycji łowieckich. W 2004 roku, z okazji jubileuszu 50-lecia, KŁ „Bojmie” otrzymało sztandar, okolicznościowy medal oraz znaczek koła. Podczas uroczystości Zbigniew Anozy, Zdzisław Przybyłek i Jerzy Pyczyński otrzymali Srebrne, a Jan Lewicki, Feliks Błajszczak i Antoni Okniński Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Ponadto w gronie osób udekorowanych Medalami Za Zasługi Dla Łowiectwa Siedleckiego znaleźli się: Janusz Durek, Zdzisław Babicz, Tadeusz Bok, Wiesław Kunka i Jan Ławnik. Ważne momenty z życia koła odnotowywane są w prowadzonej przez Jerzego Pychyńskiego kronice. 
Ważnym elementem tradycji „Bojmia” są, organizowane od 1987 roku, zawody strzelectwa myśliwskiego o Puchar Prezesa Koła. Przeprowadzane są one na strzelnicy myśliwskiej w Balach k/Mokobód, a nad prawidłowym ich przebiegiem czuwa instruktor strzelectwa myśliwskiego Wiesław Kunka. Od 1984 r. koło organizuje polowania dewizowe na sarny-rogacze.
Aktualnie koło liczy 39 członków macierzystych (w tym jedna Diana), 3 członków niemacierzysty i 1 stażystę. W trakcie prawie już 55-letniej działalności kilkunastu myśliwych „Bojmia” zostało wyróżnionych Medalami Zasługi Łowieckiej. Pozostali członkowie koła to: Ryszard Anozy, Zdzisław Babicz, Adam Baryłka, Tadeusz Bok, Bogusław Czarnecki, Józef Duczek, Kamil Durek, Janusz Durek, Mieczysław Iwanicki, Andrzej Jastrzębski, Kamil Kęmpka, Elwira Kulma, Wiesław Kunka, Marek Ławnik, Józef Malinowski, Jacek Malinowski, Zdzisław Miszczyk, Mirosław Nader, Marcin Nowak, Antoni Okniński, Tomasz Okniński, Wiesław Piekart, Eugeniusz Podlaski, Jerzy Sitarz, Paweł Smolarski, Krzysztof Szczygielski, Bartłomiej Szeląg, Łukasz Szymoński, Zbigniew Troć, Adam Wojciechowski, Jerzy Zabłocki, Krzysztof Żydak. Członkowie niemacierzści: Andrzej Durek, Bolesław Pych, Janusz Rosa.