Spis Kół Łowieckich


Koło Łowieckie „Cyranka” w Jadowie

  

Tradycje łowieckie w Jadowie sięgają okresu sprzed II wojny światowej. Większość tamtejszych terenów należała wtedy do hrabiego Zamoyskiego i jego zięcia hrabiego Kurnatowskiego. Urządzali oni polowania, na których bywali prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Edward Rydz-Śmigły. W dwa lata po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej grupa entuzjastów łowiectwa: Stanisław Życki, Jan Karczewski, Stefan Kaliński, Franciszek Mikulski, Tadeusz Archiciński, Jan Ciok, Zdzisław Zieliński i Jan Gołębiowski, założyła Koło Łowieckie „Cyranka” w Jadowie. W Polskim Związku Łowieckim zarejestrowano je 1 września 1947 roku. Początkowo koło liczyło 12 członków. 
     Koło „Cyranka” dzierżawi obwody nr 270 i 310 o powierzchni 12 341 ha (w tym 5710 ha lasów). Położone są na terenach gmin: Jadów i Strachówka. W obwodach charakteryzujących się unikalnymi walorami fauny i flory (rezerwat błotno-wodny „Śliże”, rzeki Osownica i Liwiec), występuje większość gatunków zwierzyny łownej. Obwody podzielone są na 13 łowisk, w których za gospodarkę łowiecką odpowiedzialni są gospodarze i wyznaczeni członkowie koła. Na terenie obwodów znajduje się : 40 ambon, 10 półek, 30 paśników, 30 lizawek, 20 podsypów, 3ha poletek żerowych 
     O rozmachu działalności Koła Łowieckiego „Cyranka” świadczy zakres podejmowanych przedsięwzięć: wolierowa hodowla bażantów, intrudukcja dzikich królików, polowania dewizowe na rogacze i kuropatwy, bale myśliwskie, sprzątanie lasów i pól, zalesianie. Koło posiada własną Odznakę za Zasługi dla Koła „Cyranka” (brązową, srebrną i złotą). Posiada kronikę i stronę internetową pod adresem www.cyranka-jadow.pl
     Do Jadowskiego Koła Łowieckiego należy 39 myśliwych. Pięciu kandydatów odbywa staż. Największe sukcesy myśliwskie to: brązowy medal Leona Miszczuka za rosochy łosia (258,82 pkt CIC), srebrny medal Józefa Miszczuka za oręż dzika, 3 srebrne i 3 brązowe medale za parostki rogaczy. W 2007 roku Hubert Miszczuk pozyskał rogacza łownego o masie parostków 770 g, wycenionego wstępnie na 200 punktów CIC. 
     W 1978 r. K. Ł. „Cyranka” otrzymało srebrny, w 1987 r. złoty Medal Zasługi Łowieckiej, natomiast w 2014 Koło zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem łowieckim „ Złom”. W latach 1975 – 2017 członkowie koła indywidualnie otrzymali: 
-„Złom” (Leon Miszczuk w 2002 r. Andrzej Miszczuk 2014 r.), 
-11 złotych,-13 srebrnych, 
-20 brązowych Medali Zasługi Łowieckiej, 
-3 Medale 50 Lat Członkostwa w PZŁ,
- jeden 60 Lat Członkostwa w PZŁ,
-10 Medalami Zasługi dla Łowiectwa Województwa Siedleckiego. 
     Cechą charakterystyczną dla Koła Łowieckiego „Cyranka” w Jadowie jest fakt i trzon członków koła wywodzi się rodzinnych tradycji myśliwskich przekazywanych z ojca na syna obecnie w Kole poluje trzecie i drugie pokolenie myśliwych wychowanych w duchu tradycji myśliwskich. Wielu świetnych myśliwych z koła w Jadowie nie spotkamy już w leśnej głuszy, nie posłuchamy barwnych opowieści przy ognisku. 
     Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli: Tadeusz Archiciński, Rafał Archiciński, Jan Bobrowski, Marian Bobrowski, Jan Ciok, Jan Donach, Józef Głębicki, Marian Gierak, Jerzy Gierak, Jan Gołębiowski, Józef Grotkowski, Gustaw Guźliński, Marian Jaworski, Stefan Kaliński, Jan Karczewski, Marian Karczewski, Bogusław Kasprowiak, Włodzimierz Kosiorek, Zdzisław Księżak, Franciszek Mikulski, Józef Mikulski, Leon Miszczuk, Stanisław Mróz, Stefan Mróz, Kazimierz Niezabitowski, Robert Pająk, Krzysztof Paroński, Bolesław Pawełas, Stanisław Poławski, Andrzej Roguski, Wacław Sikorski, Zbigniew Skarpetowski, Stanisław Sobczak, Andrzej Świętoń, Andrzej Teodorowicz, Tadeusz Tylus, Józef Włodarczyk, Stanisław Życki. 
     W ciągu 70 lat istnienia Koła Łowieckiego „Cyranka” w Jadowie funkcje prezesów pełnili: Stanisław Życki, Stefan Kaliński, Marian Karczewski, Tadeusz Tylus, Franciszek Dragan, Tadeusz Tunicki, Leon Miszczuk, Wiesław Toński, Andrzej Miszczuk, Zbigniew Osytek, Hubert Miszczuk, Andrzej Kwiatek. 
     Obecnie zarząd tworzą: Tadeusz Firysiuk (Prezes), Krzysztof Gawor (Łowczy), Krzysztof Księżak (Skarbnik), Piotr Gierak (Sekretarz). Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Andrzej Kwiatek. 
     Pozostali członkowie koła to: Agnieszka Bieszczad, Sławomir Chudy, Karol Czerwiński, Janusz Borkowski, Tadeusz Gawor, Grzegorz Iskra, Maciej Jaczewski, Maciej Król, Przemysław Księżak, Kazimierz Kubuj, Grzegorz Kubuj, Andrzej Miszczuk, Hubert Miszczuk, Renata Miszczuk, Krzysztof Miszczuk, Zbigniew Nowiński, Wojciech Orzechowski, Zygmunt Orzechowski, Zbigniew Osytek, Ewelina Puchta, Michał Puchta, Piotr Puchta, Jerzy Rola, Dominik Sobczyński, Włodzimierz Tadeusiak, Wojciech Szcześnik, Andrzej Tylus, Marek Tylus, Bogdan Tyszka, Adam Zalewski, Łukasz Zbrzeźniak, Ryszard Zbrzeźniak, Jan Ziółkowski, Michał Żak.