Spis Kół Łowieckich


Koło Łowieckie nr 30 „Jarząbek” w Łukowie

  

Polskie Stowarzyszenie Łowieckie w Łukowie powstało już w 1910 roku. Prężnie rozwijającą się działalność przerwał jednak wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych Stowarzyszenie reaktywowano, ale dość szybko zostało podzielone na dwa koła – „Kolejarz” i „Niedźwiedź” (w 1982 roku to pierwsze z kół zmieniło swoją nazwę na „Jarząbek”).
W czerwcu 1959 r. wprowadzono nowy podział obwodów łowieckich. „Kolejarz” otrzymał w dzierżawę obwody na terenie gmin Łuków i Trzebieszów (nr 97 i nr 112), na których gospodaruje, już jako „Jarząbek”, do dziś. Łączna powierzchnia obwodów (po zmianie numeracji są to obwód nr 30 i obwód nr 43) wynosi 14149 ha. W większości są to tereny polne. W łowisku występują: łosie, dziki, sarny, kaczki, bażanty, zające i lisy. W ostatnich latach drastycznie spada, niestety, populacja zwierzyny drobnej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są licznie występujące ptactwo krukowate i jastrzębie oraz wałęsające się zdziczałe psy i koty. Myśliwi z „Jarząbka” pozyskują rocznie około 10 dzików i 20 saren oraz kilkadziesiąt sztuk zwierzyny drobnej i lisów.
Na terenie dzierżawionych przez koło obwodów znajdują się dwa rezerwaty przyrody, dwie niewielkie rzeki (Krzna Północna i Krzna Południowa), kilka cieków wodnych. „Jarząbek” posiada zadaszoną wiatę w uroczysku Krynka – Gaj, gdzie odbywają się okolicznościowe spotkania i ogniska integracyjne. Sytuacja finansowa koła jest stabilna. Utrzymuje ono dobre kontakty z lokalnymi samorządami i szkołami. Liczy 37 członków macierzystych 1 niemacierzysty i 16 stażystów. Zarząd Koła tworzą: Krzysztof Woliński (prezes), Lech Stoń (łowczy), Józef Tararuj (skarbnik), Mirosław Rychlik (sekretarz). Pozostali członkowie koła to: Jan Brzozowski, Tadeusz Celiński – Mysław, Włodzimierz Chaciński, Krzysztof Dobrowolski, Marcin Goławski, Stanisław Goławski, Sławomir Gołębiowski, Dariusz Gołębiowski, Andrzej Gregier, Zbigniew Idycki, Zbigniew Izdebski, Marek Izdebski, Henryk Janaszek, Andrzej Karczmarczyk, Jan Karwowski, Stanisław Kędziora, Ryszard Kisiel, Dariusz Leśniak, Leszek Ławecki, Mirosław Makowski, Stanisław Osypiński, Janusz Pękala, Mariusz Rola, Piotr Rozenek, Andrzej Rychlik, Sławomir Rzewuski, Antoni Smyk, Hubert Stoń, Zbigniew Tomasiewicz, Franciszek Trochimiak, Andrzej Trochimiak, Zygmunt Wierzejski, Krzysztof Wodecki, Leszek Wójcik.