Komunikaty

  

Główna

 

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki
Edukacja
 


kliknij na baner

 Zarządzenie nr 8/2020 ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu biura ZO PZŁ oraz Strzelnicy Myśliwskiej w Balach w zwiążku z COVID-19


Odpowiedź Polskiego Związku Łowieckiego na publikację Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego z dnia 30 listopada 2020


Składka członkowska na rzecz PZŁ w 2021 roku    


 

Zawiadomienie ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie terminów egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie oraz uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie poprawkowe do wykonywania polowania.


Test Hodowlany - Próby pracy polowej dla wyżłów i psów małych ras. Siedlce 17.10.2020 


Komunikat ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie szkolenia w trybie zdalnym kandydatów na uprawnienia selekcjonerskie 


Zawiadomienie  o egzaminach poprawkowych na podstawowe uprawnienia łowieckie


Uchwała nr 28/2020 ZO PZŁ w Siedlacach z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia kursu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W załączniku: uchwała, komunikat  ze szczegółami i terminami, wniosek kandydata o szkolenie w trybie zdalnym.


Zarządzenie nr 6/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 8 maja 2020 r.


Zarządzenie nr 5/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2020 r.


Zarządzenie nr 4/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 17 kwietnia 2020 r.


Zarządzenie nr 3/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 31 marca 2020 r.


Zarządzenie nr 2/2020 ZO PZŁ w Siedlcach z dnia 12 marca  dot. coronowirusa i pracy zdalnej


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 


KOMUNIKAT

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach informuje, że dnia 22.02.2018r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2018/263 zmieniająca załącznik do Decyzji 2014/709, która zmienia obszary dotyczące ASF min. na terenie powiatów z terenu siedleckiego okręgu PZŁ.

Poniżej podajemy adresy do stron internetowych z przedmiotową Decyzją UE, oraz aktualną mapą obszarów ASF.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0263&from=PL

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Pismo dot. konieczności przekazywania do końca sezonu gospodarczego miesięcznych sprawozdań z pozyskania dzików oraz ilości wyjść na polowania indywidualne


Ulotka informacyjna "jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika"


Pisma w sprawie obowiązku rejestracji produkcji podstawowej oraz sprzedaży bezpośredniej prowadzonych przez koła łowieckie w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy "Prawo Łowieckie"


Pismo ZG PZŁ dot. nadzoru nad kołami łowieckimi w sprawie zasad bioasekuracji, odstrzału dzików, sprawozdawczości dot odstrzału dzików.


Opublikowane w Dzienniku Ustaw, cztery teksty najnowszych rozporządzeń Ministra Środowiska:

1. rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków łownych; 


2.
rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne;


3. r
ozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz;


4.
rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;


Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej


Ustawa dotycząca szkód łowieckich


Komunikat z dnia 26.08.2016 dotyczący afrykańskiego pomoru świń 

Protokół pobrania próbki krwi do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń


Materiały dotyczce Afrykańskiego Pomoru Świń


Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10.10.2013 r.
w sprawie badania na obecność włośni w próbkach mięsa zwierząt


Pismo do Kół Łowieckich w sprawie rejestracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,

 


 

 

 

 
 

 

„Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w woj. mazowieckim”

 
 

KOMUNIKAT 3/2012 z dnia 22.02.2012 r. dotyczący informacji w/s „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w woj.. mazowieckim” i materiałów (zarzdzanie programem i system wdrażania) przekazanych przedstawicielom kół łw (zarz?dzanie programem i system wdrażania) przekazanych 

TERMINY I DOKUMENTY dot. dla kół zainteresowanych uczestnictwem w programie

 

 

WNIOSEK o przystąpienie do „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”. 

ZAŚWIADCZENIE o przydatności obwodu łowieckiego do wsiedlenia


 

PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 


UCHWAŁA WZ w sprawie zawieszenia polowania na kuropatwy 

UCHWAŁA WZ w sprawie przystapienia do „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Mazowieckim”