Kynologia

  

Główna

   

      Rodowodowe psy myśliwskie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie cieszyły się specjalnym powodzeniem u myśliwych woj. siedleckiego. Taki stan rzeczy wynikał najprawdopodobniej z dosyć wysokiej ceny rodowodowych szczeniąt, jak również z faktu, że na terenie województwa nie było hodowli psów ras myśliwskich. Dominowały więc psy tzw. użytkowe po rodzicach polujących. Najliczniejsze były wyżły niemieckie i teriery. Wraz ze zmniejszającym się stanem zwierzyny drobnej (kuropatwy i kaczki) coraz mniej myśliwych zainteresowanych było posiadaniem psów legawych. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu do Regulaminu Polowań zapisu warunkującego wykonywanie polowania na ptactwo, używaniem ułożonego w tym celu psa, a na zwierzynę grubą psa ułożonego do poszukiwania postrzałków.  
     Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Siedlcach postanowiła zakupić sukę rasy posokowiec bawarski, a szczenięta po niej (suki) rozprowadzić nieodpłatnie wśród myśliwych kół łowieckich. 11 września 1994 roku zakupiono ze środków finansowych Zarządu Wojewódzkiego PZŁ sukę posokowca bawarskiego o nazwie Bajka (przydomek hodowlany – z Weldeck) od hodowcy Rajnholda Weinera z Bogucic. Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego przekazała sukę członkowi Komisji - Krzysztofowi Bukładowi na warunkach jak niżej:

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki
Edukacja

        Kol. Krzysztof Bukład zobowiązany jest do brania udziału z suką w próbach polowych, konkursach i wystawach, celem uzyskania świadectwa dopuszczającego sukę do hodowli
Kol. Krzysztof Bukład przekaże do dyspozycji Komisji sześć szczeniąt (suk) celem rozprowadzenia ich wśród myśliwych z województwa siedleckiego
  Po spełnieniu powyższych warunków suka Bajka przechodzi na własność Kol. Bukłada
30 sierpnia 1997 roku Bajka została zakwalifikowana do hodowli, a szczenięta z trzech kolejnych miotów przekazano myśliwym.
    W 2002 roku kol. Kazimierz Nowosielski zakupił sukę posokowca hanowerskiego, która 25.05.2005 roku została zakwalifikowana do hodowli. W tym też roku uzyskała Championat Polski. Hodowla kol. Nowosielskiego nosi nazwę „Krzeska Knieja”. Do 2008 roku do rąk myśliwych trafiło z niej 8 szczeniąt.
    Aby zachęcić myśliwych do polowania na zwierzynę drobną z rasowymi psami myśliwskimi Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego od 1998 roku organizuje corocznie Próby Polowe Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras. Do roku 2006 próby organizowane były na terenie obwodu nr 489 gościnnego Kółka Myśliwskiego nr 1 w Garwolinie. W roku 2007 próby przeniesiono na teren obwodu łowieckiego nr 61, dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Świt” z Warszawy, do miejscowości Wilczyska. Od roku 2010 Próby Polowe Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras odbywają się w miejscowości Uśniaki k/Garwolina, na terenie obwodu łowieckiego nr 485 dzierżawionego przez Kółko Myśliwskie Nr 1 w Garwolinie. Jesienią 2011 roku, również w Uśniakach przeprowadzony został pierwszy w okręgu siedleckim Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców.
    Próby i Konkursy Kynologiczne organizowane przez Komisję Upowszechniania Psa Myśliwskiego cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników menerów), sędziów oceniających pracę psów, jak również obserwatorów i kibiców. Niemała w tym zasługa gospodarzy terenu, którzy zawsze niosą wszechstronną pomoc organizatorom w zapewnieniu właściwej oprawy imprez.

    

 
 

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU TROPOWCÓW I POSOKOWCÓW - UŚNIAKI K/GARWOLINA 10.09.2016

 


PRÓBY POLOWE WYŻŁÓW I PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS -
UŚNIAKI K/GARWOLINA 16.04.2016 r.REGIONALNY KONKURS TROPOWCÓW I POSOKOWCÓW
- Uśniaki k/Garwolina 29.09.2015