Władze i organy siedleckiej organizacji łowieckiej

  

Główna

  
Zarząd Okręgowy PZŁ

                         1. Bartłomiej Kurkus              Przewodniczący

                         2. Leszek Trebnio

                         3. Robert Gazdowski         4. Mariusz Piątek          5. Michał Budzyński

                   
                                                        Okręgowa Rada Łowiecka

                         1. Adam Stępniak                   Prezes

                         2. Eugeniusz Ochnio             V-ce Prezes

                         3. Jerzy Osiak                        Sekretarz
                         
                         4. Mieczysław Bziuk 
                         
                         5. Marian Brzeziński

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki
Edukacja

6. Jacek Gontarz

7. Jan Karwowski

8. Ryszard Kędra

9. Andrzej Kiełczykowski

10. Włodzimierz Kowalczyk

11. Włodzimierz Krasowski

12. Romuald Olszewski

13. Janusz Rosołek

14. Lech Stoń

15. Władysław Zadrożny

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1. Kazimierz Kinowski          Przewodniczący

2. Krzysztof Andrzejczyk

3. Eugeniusz Kraśniewski

4. Zbigniew Michalik

5. Stanisław Mikulski

6. Helena Olszewska

7. Mirosław Sawicki 

8. Włodzimierz Ratyński     Członek Honorowy

Okręgowy Sąd Łowiecki

1. Zbigniew Kapiński            Prezes

2. Ryszard Czwarnog          V-ce Prezes

3. Romuald Dudziak

4. Wincenty Dmowski

5. Leszek Kowalczyk

6. Rajmund Pisarski

7. Leszek Skorupski

8. Krzysztof Skwierczyński

9. Krzysztof Szubielski

Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

1. Kazimierz Nowosielski ORD

2. Jarosław Aniszewski Z-ca ORD

3. Leszek Omelańczuk Z-ca ORD

4. Tadeusz Poczek       Z-ca ORD

Komisja Szkoleniowa

1. Robert Milewski         Przewodniczący

2. Marek Bieniasz

3. Edward Kotlarski

4. Rafał Kuczborski

5. Leszek Murawski

6. Kazimierz Nowosielski

7. Eugeniusz Ochnio

8. Lech Ociesa

9. Jarosław Olszewski

10. Leszek Omelańczuk

11. Lech Stoń

12. Adam Wróblewski
  

Komisja Hodowlana

1. Piotr Serafin             Przewodniczący

2. Zbigniew Anozy

3. Andrzej Decka

4. Jerzy Derlicki

5. Jacek Gontarz

6. Robert Milewski

7. Adam Stępniak

8. Jerzy Tarański

Komisja Strzelecka

1. Lech Stoń                    Przewodniczący

2. Marek Bieniasz

3. Paweł Bieniasz

4. Marian Brzeziński

5. Andrzej Domaszczyński

6. Piotr Harasim

7. Andrzej Kiełczykowski

8. Marek Kniżewski

9. Maciej Szlagowski.

Komisja Oceny Trofeów

1. Jan Karwowski            Przewodniczący

2. Zdzisław Babicz

3. Krzysztof Biaduń

4. Marek Bieniasz

5. Krzysztof Gołębiewski

6. Sylweriusz Kaczorek

7. Bogdan Kowalewski

8. Stanisław Kurylak

9. Włodzimierz Krasowski

10. Janusz Migdał

11. Robert Milewski

12. Eugeniusz Ochnio

13. Jerzy Osiak

14. Janusz Rosołek

15. Lech Stoń

16. Jerzy Tomczuk

17. Włodzimierz Tymiński

18. Adam Wróblewski

Komisja Promocji Łowiectwa i Kultury

1. Eugeniusz Ochnio                    Przewodniczący

2. Waldemar Bancerz

3. Igor Bloch

4. Krzysztof Błażejak

5. Mirosław Buczek

6. Dariusz Dymowski

7. Jan Horajski

8. Krzysztof Kądziela

9. Ryszard Kędra

10. Andrzej Król

11. Katarzyna Michalik

12. Wojciech Nowak

13. Lech Ociesa

14. Romuald Olszewski

15. Jerzy Osiak

16. Mariusz Piątek

17. Zdzisław Sawicki

18. Tomasz Szozda

19. Leszek Trebnio


Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego

1. Edward Kotlarski               Przewodniczący

2. Marian Brzeziński

3. Mieczysław Bziuk

4. Andrzej Domaszczyński

5. Włodzimierz Krasowski

6. Urszula Lichniak

7. Romuald Olszewski

8. Marek Pasiak

9. Michał Trzaskoma


Okręgowa Komisja Odznaczeń

1. Adam Wróblewski          Przewodniczący

2. Adam Stępniak

3. Eugeniusz Ochnio

4. Jerzy Osiak

.

Pracownicy biura ZO PZŁ w Siedlcach

     1. Ewa Sysik  - Główna Księgowa            2. Marek Bieniasz  -   Instruktor               3. Leszek Murawski - Starszy Instruktor     Strażnik Łowiecki OHZ „Morszków”    1. Janusz Tomczuk