Władze i organy siedleckiej organizacji łowieckiej

  

Główna

  
Zarząd Okręgowy PZŁ

                         1. Bartłomiej Kurkus              Przewodniczący

                         2. Leszek Trebnio

                         3. Robert Gazdowski         4. Mariusz Piątek          5. Michał Budzyński

                   
                                                       Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny 

                         1.  Kazimierz Nowosielski  

                       
                        Zastępcy Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

                        2) Piotr Izdebski    3)  Leszek Omelańczuk  4) Jan Ruciński

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki
Edukacja

 

                         Okręgowy Sąd Łowiecki 


                                            1) Kol. Zbigniew Kapiński - Prezes

                                            2) Kol. Leszek Skorupski - Zastępca prezesa

                                            3) Kol. Krzysztof Szubielski - Zastępca prezesa

                                            4) Kol. Rajmund Pisarski - Zastępca prezesa 

                                            5) Kol. Robert Kałabun

                                            6) Kol. Krzysztof Skwierczyński

                                            7) Kol. Jarosław Chróściel

.

Pracownicy biura ZO PZŁ w Siedlcach

     1. Ewa Sysik  - Główna Księgowa            2. Marek Bieniasz  -   Instruktor               3. Leszek Murawski - Starszy Instruktor

4.Tomasz Wróblewski - Instruktor

     Strażnik Łowiecki OHZ „Morszków”    1. Janusz Tomczuk